FSC en papier

Wereldwijd verdwijnt per minuut 36 voetbalvelden aan bos, vooral in de tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt daarnaast op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en levert dus een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering. 


 

80% van de dieren zijn voor hun leven afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

Volgens FSC is de beste manier om bossen te behouden ze te gebruiken.
Maar dan wel op een verantwoorde manier.
Dus door rekening te houden met ecologischesociale en economischebelangen.

Door FSC-hout te kopen draag u dus bij aan behoud van bossen
en een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd.

Lekkerpinnen koopt het papier waar hiermee rekening wordt gehouden.